SUOMEN ASUNTO-OSAKKEENOMISTAJAT R.Y. (SAO)

Finlands Bostadsaktieägare r.f.
Finlands Housingcompany Shareholders´Association

www.asunto-osakkaat.fi

Suomeksi | På Svenska | In English | Po-Russki

Follow us on Facebook

Kutsu vuosikokoukseen

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n (SAO:n) jäsenet kutsutaan
torstaina 9.2.2017 klo 17.00
Aalto-yliopiston (Kauppakorkeakoulun) Wihuri rahaston salissa A-201
osoitteessa
Runeberginkatu 14-16, Helsinki pidettävään vuosikokoukseen.

Ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen. Kahvia.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Heti varsinaisten kokousasioiden jälkeen esitelmät

- Insinööritoimisto Buildnetin toimitusjohtaja Tapio Falck: Putkiremonttikupla - ohjailua suurremontteihin
- SAO:n perustaja ja puheenjohtaja varatuomari Patrick Lindgren esitelmöi aiheesta: Suomi tarvitsee SAO:n

Ilmoittautumiset ennakkoon viim. pe 3.2.2017
sao.ilmoittautuminen@dnainternet.net tai puh. 0440 757 456/Marita Närvänen

Tervetuloa!

Sinulle, joka olet varojasi asunto-osakeyhtiöön upottanut! Ja joudut lisää upottamaan!

Koska asunto-osakkaat eivät monestikaan pääse oikeuksiinsa, tarvitaan valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry. Tarkoituksena on mm. valistuksella ja edunvalvonnalla parantaa asunto-osakkaiden oikeudellista ja taloudellista asemaa. Siten myötävaikutamme kansalaisten oikeus- ja asumisturvan kohentamiseen, jota Suomessa kipeästi tarvitaan.

Sen sijaan resurssimme eivät riitä puuttumiseen sellaisiin yksittäisiin epäkohtiin, joihin nykylainsäädäntö on suistanut asunto-osakkaita ympäri Suomen. Heidän oikeusturvansa vaatii sen, että he saavat täyden korvauksen kärsimästään vahingosta niiltä, jotka lainsäädännöstä ja sen vääryyttä tuottavasta soveltamisesta ovat vastuussa. Emme siis osallistu heikon ja valuvikaisen asunto-osakkaiden oikeuksia sääntelevän lainsäädännön puutteiden ja puutteista johtuen toisinaan kurimukseen vajonneiden neuvontaan siinä, kuinka selviytyä nykylain pykäläviidakossa tai altistumatta käytännöllisesti katsoen rajoittamattomalle rahastukselle. Tai, kuinka selviytyä niiden parissa, jotka toisten hädällä hankkivat elantonsa. -- Jos kuulut nykylainsäädännön uhreihin, emme Sinulle selkää käännä. Koska olemme kokeneet saman kohtalon kuin Sinäkin, katsomme, että tarvitaan valtakunnallista edunvalvontajärjestöä vallitsevan sääntelyn muuttamiseksi. Ja siksi kutsummekin Sinut harkitsemaan Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:een liittymistä. Vertaistuella voimme kaiken muuttaa.

Mutta neuvontaa siinä, kuinka selviytyä nykylain kurimuksessa, Sinun on syytä hakea omalta asianajajaltasi (ks. http://www.asianajajaliitto.fi/etsi_asianajaja). Se, että Suomessa asianajajan käyttö maksaa, voit kiittää nykylain arkkitehtejä ja lainsäätäjäämme ml. eduskuntapuolueita, joiden edustajat mm. asunto-osakeyhtiölain v. 2009 yksimielisesti säätivät.

Asunto-osakkeenomistajat järjestäytyvät

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO) on asunto-osakkeenomistajien etujärjestö. SAO:n tavoitteena on nostaa asunto-osakkaat taloyhtiöissä heille kuuluvaan asemaan.

SAO:n sääntöjen mukainen tarkoitus on olla asunto-osakkeita omistavien, asunto-osakkeita hankkimista harkitsevien ja asunto-osakeyhtiöasumisesta kiinnostuneiden luonnollisten henkilöiden ja näiden rekisteröityjen yhdistysten aatteellinen ja sitoutumaton valtakunnallinen etujärjestö. SAO:n tehtävä on valvoa ja edistää jäsentensä ja jäsenyhdistystensä jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja asunto-osakeyhtiöasumiseen ja asunto-osakeomistukseen liittyvissä asioissa.

SAO pyrkii hillitsemään asumiskustannusten kasvua ilman, että asuntojen arvon säilyttämisen vaatimasta kunnossapidosta tarvitsee tinkiä. SAO katsoo, että asumiskustannusten kasvuun vaikuttaa liian paljon uuden asunto-osakeyhtiölain yhtiöhallinnolle asettamat velvoitteet. Monta sellaista tahoa, joiden kuuluisi palvella suoraan tai epäsuoraan osakkaita, on päästetty päättämään, mitä asuminen maksaa. Kilpailu ei asunto-osakeyhtiöitä palvelevassa yritystoiminnassa toimi kunnolla. Tästä esimerkkinä ovat mm putkiremonttien huima ja yhä nouseva hintataso sekä yleisesti esiintyvät laatuongelmat. Tällainen kehitys ei saa jatkua.

Asunto-osakeyhtiöissä ehdoton päätösvalta tulee olla osakkeenomistajilla ja heidän valitsemallaan hallituksella. SAO kannustaa yhtiökokouksia valitsemaan huolella hallituksen jäsenet etujaan ajamaan. SAO tukee yhtiön asioihin kunnolla paneutuvia hallituksia, mutta kritisoi välinpitämättömiä, omaa etuaan tavoittelevia hallitusklikkejä. Lainsäädäntö ja oikeusturvajärjestelmä ei riittävästi suojaa asunto-osakkaan oikeutta loukkauksilta ja varallisuutta väärinkäytöksiltä.

Tulevaisuus on asunto-osakkaiden edellyttäen, että pitävät yhtä. Asunto-osakkaan hallintaoikeuden tulee mahdollisimman suuressa määrin tuottaa samoja etuja kuin omistusoikeus. Siksi hänen määräysvaltansa huoneistoonsa tulee pääsääntöisesti olla mahdollisimman laajaa ja loukkaamatonta.

Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa ja sen tiukoissa tulkinnoissa on aivan liikaa byrokratiaa, rajoituksia, ilmoitusvelvollisuuksia, valvontaa sekä asumisen hankaloittamista ja kaikesta tästä aiheutuvaa asumiskustannusten nousua. Osakkaiden tiedonsaantia on lisättävä. Taloyhtiöiden hallinto on saatettava läpinäkyväksi ja kaikki salailu kiellettävä. Kuppikuntaisuudesta on päästävä eroon.

Lain tulkinnoissa on otettava osakasmyönteinen linja. SAO haluaa asettaa rajat taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden puuttumiselle osakkaiden yksityiselämään, talouteen ja kotirauhaan. Asunto on paljon muutakin kuin pelkkä kiinteistö.

SAO:n avoimuutta koskeva julkilausuma 11.3.2013