SUOMEN ASUNTO-OSAKKEENOMISTAJAT R.Y. (SAO)

Finlands Bostadsaktieägare r.f.

 

Uusi SAO

Helmikuussa pidetyn SAO:n vuosikokouksen puheenjohtajan valinnasta muodostui linjavaali, jossa valituksi tullutta Lundströmiä kannattivat lähinnä ne jäsenet, joille taloyhtiöiden remontit ja niiden suunnittelu olivat tärkeitä asioita. Vanhaa puheenjohtajistoa jota, puheenjohtajan kieltäydyttyä, edusti varapuheenjohtaja Närvänen, kannattivat varsinkin lainmuutoshakkeita ja lainopillista neuvontaa arvostavat jäsenet. Toki muitakin, osin puhtaasti henkilöihin tai kokouskäyttäytymiseen liittyviä kriteerejä varmasti oli. Ehdokkaita tai heidän näkemyksiään ei esitelty, joten iso osa kokousedustajista joutui ottamaan kantaa ilman kunnollista tietämystä sen paremmin linjauksia kuin henkilöistä. Kannatuksen mennessä tasan ratkaisi lopputuloksen lopulta arpa.

Mikä muuttuu? Sekä painopisteet, että tyyli

SAO pyrkii jatkossa vaikuttamaan asioihin, jotka ovat lähellä osakkeenomistajien konkreettista arkea. Tuomaan osakkeenomistajan intressit keskiöön, kun suunnitellaan ja toteutetaan suuria remontteja – lähinnä putkiremontteja. Vaikuttamaan siihen, että säädökset ja määräykset palvelevat osakkeenomistajien intressiä. Suunnittelussa vältetään ylisuunnittelua ja sen mukanaan tuomaa yliremontointia ja ylikustannuksia. Huomioidaan osakkeenomistajien aidot tarpeet ja hyödynnetään nykyaikaisia asukasystävällisiä ja kustannustehokkaita menetelmiä.

SOA antaa lakeja ja säädöksiä valmistelevien viranomaisten pyytämiä lausuntoja, kun asia koskee osakkeenomistajalle merkityksellistä asiaa, lakia, säädöstä tai määräystä.

SAO:lla on myös iso työsarka useiden taloyhtiöiden kokouskäytäntöjen parantamisessa niin, että ne noudattavat lakia, ja osakkeenomistajien enemmistön aito tahto huomioidaan paremmin jo päätöksiä valmisteltaessa.

SAO on vielä varsin pieni toimija, joka voi saada aikaan suuria muutoksia vain yhdessä muiden kanssa

Tarvitaan vuoropuhelua muiden alan järjestöjen, mm kiinteistöliiton, isännöintiliiton ja viranomaisten kanssa. Eivät erilaiset näkemykset estä yhteydenpitoa, vaan päinvastoin –  tekevät sen tarpeelliseksi. Sen sijaan SAO:n osin äärimmäisen kärjistetyt, jopa hyökkäävät, lausunnot ovat muodostuneet asiallisen dialogin esteiksi ja samalla eliminoineet SAO:n mahdollisuuden vaikuttaa. Tältä osin SAO muuttuu kerralla radikaalisti. SAO hakee dialogia kaikkien tahojen kanssa, tuo esiin omat näkemyksensä ja arvostaa muiden näkemyksiä – myös erilaisia näkemyksiä. Vain näin voimme saada aikeen osakkeenomistajien etua palvelevia muutoksia.

Lars Lundström

Puheenjohtaja

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)

 

SAO:n vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Valituksi tulivat:

Lars Lundström Reijo Nieminen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

ja jäseninä

Arto Lahti Jane Jordan Paavo Houni

Helen Porkola ja Erkki Pennanen

Yhdistyksen rahastonhoitajaan toimii Anneli Silventoinen ja

tilintarkastajana Pauli Jokinen KHT

 

 

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO):: Osoite :: Email: tsto@asunto-osakkaat.fi
Web DesignPowered by Quick.Cart