SUOMEN ASUNTO-OSAKKEENOMISTAJAT R.Y. (SAO)

Finlands Bostadsaktieägare r.f.
Finlands Housingcompany Shareholders´Association

www.asunto-osakkaat.fi

Suomeksi | På Svenska | In English | Po-Russki

Asunto-osakkeenomistajat järjestäytyvät

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO) on asunto-osakkeenomistajien etujärjestö. SAO:n tavoitteena on nostaa asunto-osakkaat taloyhtiöissä heille kuuluvaan asemaan.

SAO:n sääntöjen mukainen tarkoitus on olla asunto-osakkeita omistavien, asunto-osakkeita hankkimista harkitsevien ja asunto-osakeyhtiöasumisesta kiinnostuneiden luonnollisten henkilöiden ja näiden rekisteröityjen yhdistysten aatteellinen ja sitoutumaton valtakunnallinen etujärjestö. SAO:n tehtävä on valvoa ja edistää jäsentensä ja jäsenyhdistystensä jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja asunto-osakeyhtiöasumiseen ja asunto-osakeomistukseen liittyvissä asioissa.

SAO pyrkii hillitsemään asumiskustannusten kasvua ilman, että asuntojen arvon säilyttämisen vaatimasta kunnossapidosta tarvitsee tinkiä. SAO katsoo, että asumiskustannusten kasvuun vaikuttaa liian paljon uuden asunto-osakeyhtiölain yhtiöhallinnolle asettamat velvoitteet. Monta sellaista tahoa, joiden kuuluisi palvella suoraan tai epäsuoraan osakkaita, on päästetty päättämään, mitä asuminen maksaa. Kilpailu ei asunto-osakeyhtiöitä palvelevassa yritystoiminnassa toimi kunnolla. Tästä esimerkkinä ovat mm putkiremonttien huima ja yhä nouseva hintataso sekä yleisesti esiintyvät laatuongelmat. Tällainen kehitys ei saa jatkua.

Asunto-osakeyhtiöissä ehdoton päätösvalta tulee olla osakkeenomistajilla ja heidän valitsemallaan hallituksella. SAO kannustaa yhtiökokouksia valitsemaan huolella hallituksen jäsenet etujaan ajamaan. SAO tukee yhtiön asioihin kunnolla paneutuvia hallituksia, mutta kritisoi välinpitämättömiä, omaa etuaan tavoittelevia hallitusklikkejä. Lainsäädäntö ja oikeusturvajärjestelmä ei riittävästi suojaa asunto-osakkaan oikeutta loukkauksilta ja varallisuutta väärinkäytöksiltä.

Tulevaisuus on asunto-osakkaiden edellyttäen, että pitävät yhtä. Asunto-osakkaan hallintaoikeuden tulee mahdollisimman suuressa määrin tuottaa samoja etuja kuin omistusoikeus. Siksi hänen määräysvaltansa huoneistoonsa tulee pääsääntöisesti olla mahdollisimman laajaa ja loukkaamatonta.

Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa ja sen tiukoissa tulkinnoissa on aivan liikaa byrokratiaa, rajoituksia, ilmoitusvelvollisuuksia, valvontaa sekä asumisen hankaloittamista ja kaikesta tästä aiheutuvaa asumiskustannusten nousua. Osakkaiden tiedonsaantia on lisättävä. Taloyhtiöiden hallinto on saatettava läpinäkyväksi ja kaikki salailu kiellettävä. Kuppikuntaisuudesta on päästävä eroon.

Lain tulkinnoissa on otettava osakasmyönteinen linja. SAO haluaa asettaa rajat taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden puuttumiselle osakkaiden yksityiselämään, talouteen ja kotirauhaan. Asunto on paljon muutakin kuin pelkkä kiinteistö.

SAO:n avoimuutta koskeva julkilausuma 11.3.2013